Video’s Berlijn

Video’s Berlijn

Hier is een pdf-bestand te vinden met links naar video’s en vragen over Berlijn na de Tweede Wereldoorlog.

Je bewaart de antwoorden in je geschiedenismap op OneDrive.

Je mag de opdracht alleen of met z’n tweeën maken.

Kindertransport Vught

Kindertransport Vught

1. Ga naar https://vimeo.com/274567707 (ww: vught)

2. Ga daarna naar http://www.joodsekindereninkampvught.nl

3. Beantwoord de vragen die hieronder staan.

De Duitsers hadden voor Kamp Vught een andere naam, het was genoemd naar een grote stad in de buurt.
a. Naar welke stad hebben zij het kamp genoemd?

b. Kamp Vught was niet gebouwd om kinderen op te vangen. Wat was het dan?
u strafkamp
o vernietigingskamp
i doorgangskamp

Op de site https://www.4en5mei.nl is informatie te vinden over het kindergedenkteken van Kamp Vught. (Oorlogsmonumenten –> Monumenten zoeken –> Vught)
c. Wie is de maker van het gedenkteken?
d. Uit hoeveel gedenkplaten bestaat het gedenkteken?
e. In welke maand is het gedenkteken onthuld?

In Kamp Vught hebben ongeveer 31.000 mensen voor korte of langere tijd vastgezeten, waaronder 12.000 joden. Bij die andere 19.000 mensen zaten ook Sinti.
f. Hoe worden Sinti in het dagelijks taalgebruik meestal genoemd?

– Neem van het antwoord op vraag a de laatste letter.
– Noteer de letter die voor het juiste antwoord staat bij vraag b.
– Neem van het antwoord op vraag c de eerste letter.
– Neem van het getal (in letters) bij vraag d de laatste letter.
– Neem van het antwoord op vraag e de tweede letter
– Neem van het antwoord op vraag f de zesde letter.

Samen vormen de letters een woord.
Stuur dit woord naar je docent.